VRIJDAG 23 MAART 2018 om 20u30: Algemene Ledenvergadering, enkel voor leden toegankelijk. 

Feestzaal Den Boom, Boomkensstraat 4A te 2531 Vremde
Aanvang Algemene Vergadering 20.30u
Aansluitend receptie, omstreeks 21.30u


Volgende punten worden op de agenda geplaatst:
1. Welkomstwoord van de voorzitter
2. Kasverslag, begroting en verslag ledenaantal
3. Overzicht activiteiten 2017 en geplande acties 2018
4. Bespreking fondsenwerving voor samenwerking met studiebureau
5. Vragenronde